Svensk Bakelitindustri

Föreningsgatan 4A
411 27 Göteborg

Tel: +4631832360
Mobile: +46704381658
Fax: +4631831477